HK yejian technologies co.,ltd in wa

HK yejian technologies co.,ltd offer cisco router, cisco switch, cards, cable...8 year experience; large real stock;good discountsuch as cisco1841, cisco2811, cisco3825, ws-c2960-24tt-l, ws-c3560-24tc-l...Contact: hkyejian03@hotmail.comMsn: hkyejian03@hotmail.comSKype*yahoo: hkyejian03

Contact

HK yejian technologies co.,ltd