Skills for U in De Doorns en Kaapstad in South Africa

Ons voeg waarde toe tot organisasies deur die behoeftes van die individu en span aan te spreek deur middel van langtermyn verhoudings.

  • Ons Menslike Hulpbronne Dienste - Organisasie Ontwikkeling

    * Gelyke indiensnemingsverslae (EE Reports) * Dissipline * Dienskontrakte * Onderhandelinge met vakbonde * Loopbaanbeplanning * Posbeskrywings * Prestasie meting en terugvoer * Vergoeding * Posgradering * Organisasie struktuur * Opstel en implementering van (plaas) personeel beleide. * Klimaat oudit * Produktiwiteits verbetering * Veranderingsbestuur * Werknemerhulpprogramme (WHP) (EAP) * Spanbou * Landbou / Beroepsgerigte toere en uitstappies * Projekbestuur * Jeugontwikkelingsprogramme * Werwing en Keuring. * Arbeidsmakelaarsdienste (Labour Broking) * Potensiaalbepalings veral met werwing. * Leierskap ontwikkeling. * Behulpsaam met die voldoening aan die Dept van Arbeid se arbeidstandaarde * Help met : o Fairtrade Akkreditasie o WITA - akkreditasie * Swart bemagtigings projekte

Contact

Skills for U in De Doorns en Kaapstad

ons menslike hulpbronne dienste - organisasie ontwikkeling