Idio in Durbanville

Die gedagte aan ‘n Afrikaanse idiomespel het in Januarie 2010 op die lang pad ontstaan toe Lindie Oppermann en haar man allerlei taaltoertjies met idiome uitgehaal het. Hulle het hulself gevra: geniet ander mense idiome net soveel? Kén mense – en veral jongmense – ooit nog die idiome wat hulle soveel plesier verskaf? Presies ‘n jaar later, na lang ure se swoeg en sweet, ontwerp, beplan en verfyn, is Idio op die mark!

  • Bordspelletjie

    Gee kleur aan jou taal met hierdie plesierige idiomespel! Van die wegspring tot die wenpaal neem die oranje-en-groen roete jou op 'n opwindende pad van lag en leer.

bordspelletjie