Kruisvisier in Cape Town

Kruisvisier bied 'n verskeidenheid programme aan wat individueel uit gewerk word vir u as klient. Ons gebruik lekker opwindende aktiwiteite gevolg deur fasiliterings tegnieke om 'n groep 'n ervaring te gee waaruit hulle kan leer. Geen vervelinge klasse of lesings!

Ons spesialiseer in die volgende 3 afdelings

 •  Spanbou
 •  Leierskap identifisering en ontwikkeling
 •  Geestelike programme

Kruisvisier presents a variety of programs which is compiled individually for you as the client. By means of fun and exciting activities followed by facilitation tecniques we give the group a experience to learn from. No boring classes or sessions!

We specialise in the following 3 divisions:

 • Teambuilding
 • Leadership identification and development
 • Spiritual Programs

 Spanbou / Teambuilding

Ons bied u die geleenthied om u groep bloot te stel aan aktiwiteite waar die groep gaan leer oor effektiewe kommunikasie, vertroue, spangees en respek vir mekaar. Die program is veelsydig dus effektief vir jong informele groepe sowel as formele sektor groepe.

We provide you with the opportunity to expose your group to activities where the group will learn of effective communication, trust, team spirit and respect for each other. The program is versatile thus effective for informal youth groups as well as for formal sector groups.

Leierskap identifisering en ontwikkeling / Leadership identification and development

Ons fokus hier is om leiersgroepe se leiersvaardighede verder te ontwikkel deur middel van praktiese aktiwiteite. Deur die proses doen ons ook leieridentifikasie vanuit groepe.

Our focus here is to develop leadership skills through practical activities. This process allows us to do leader identification as well.

Geestelike Programme / Spiritual Programs

In hierdie afdeling bied ons groepe die geleentheid om meer oor God se wil te leer en hoe ons dit prakties in groepsverband kan uitlewe.

In this section we give groups the change to learn more about God's will and how to express that in groups.

 • Spanbou / Teambuilding

  Ons bied u die geleenthied om u groep bloot te stel aan aktiwiteite waar die groep gaan leer oor effektiewe kommunikasie, vertroue, spangees en respek vir mekaar. Die program is veelsydig dus effektief vir jong informele groepe sowel as formele sektor groepe. We provide you with the opportunity to expose your group to activities where the group will learn of effective communication, trust, team spirit and respect for each other. The program is versatile thus effective for informal youth groups as well as for formal sector groups.
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
  • Spanbou / Teambuilding
 • Leierskap identifisering en ontwikkeling / Leadership identification and development

  Ons fokus hier is om leiersgroepe se leiersvaardighede verder te ontwikkel deur middel van praktiese aktiwiteite. Deur die proses doen ons ook leieridentifikasie vanuit groepe. Our focus here is to develop leadership skills through practical activities. This process allows us to do leader identification as well.
 • Geestelike Programme / Spiritual Programs

  Ons bied 'n verskeidenheid temas aan in hierdie afdeling. Ons bied groepe die kans om God se wil te leer deur lekker aktiwiteite en dan toe te pas in die werklike lewe. We present a variety of themes for this section. We give the group a oppertunity to learn God's will through fun activities and how to use it in real live.

Contact

Kruisvisier

spanbou / teambuilding leierskap identifisering en ontwikkeling / leadership identification and development geestelike programme / spiritual programs